Cukai

Cukai

 • Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Cukai.

 

 • Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dimaksud adalah yang:
 1. konsumsinya perlu dikendalikan;
 2. peredarannya perlu diawasi; 
 3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undangundang tentang Cukai.

 

 • Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Cukai selanjutnya disebut Barang Kena Cukai terdiri dari :
 1. Etil Alkohol (EA) atau Etanol
 2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
 3. Hasil Tembakau (HT)
 4. Hasil Produksi Tembakau Lainnya (HPTL)